Träden växer på höjden!
Vänd på telefonen för en bättre upplevelse.

Svenska Skogen

Här växer framtiden.

Se fler av våra filmer

See more of our movies

Se fler av vår filmer

Innovationer är skogens främsta gren

Trots att skogen är gammal kommer den med bland det senaste vi har. Forskare arbetar just nu med en rad spännande projekt. Vissa av dessa kommer i framtiden, andra är redan verklighet.

Innovations are the forest's main branch

As the Swedish forest grows, it consumes the carbon dioxide of the atmosphere, which improves the climate. Once planted, it is used to become renewable and recyclable products. Even though the forest is old, it comes with the latest we have.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Kläder

Sedan länge har man gjort kläder av skogens fibrer, men tack vare nya tillverkningsmetoder kommer du att kunna hitta allt fler i dina klädbutiker. Återvinningsbara och mjuka som mossa!

Hårda material

Stenhårt? I framtiden kommer man att kunna säga trähårt. Nanocellulosa är ett material som utvinns ur träfibrer och är lika starkt som kevlar, det vill säga fem gånger starkare än stål. Men i motsats till kevlar är nanocellulosa helt förnybart. Forskare jobbar på att ta fram material av skogen som kan bli till exempel bilkarosser, cykelhjälmar, kappseglingssegel och till och med skottsäkra västar.

Batterier

Många tar en promenad i skogen för att ladda energi. I framtiden kan du också med skogens hjälp ladda dina saker. Forskarna tittar just nu på ämnet lignin som finns i trä, det kan nämligen lagra laddade elektroner och protoner.

Trä – lika genomskinligt som glas

I trä finns ämnet lignin. Genom att ta bort det ur träet blir det vitt. Därefter har träet behandlats med hjälp av nanoteknik och på så sätt har man lyckats göra trä transparent - glasklart!

Trähus

Arkitekter både i Sverige och runtom i världen skissar just nu på höga hus i trä, i vissa länder till och med skyskrapor och OS-arenor. Toppen för klimatet och sköna att bo i.

Träflaska, ja tack!

Flaskor i trä kan i framtiden bli ett alternativ till glas och plast. Något som nu utvecklas och testas för fullt för att det ska bli verklighet inom kort.

Smink

Att sminka sig med skog kanske låter konstigt, men i många krämer och i olika sminkprodukter finns redan idag återfuktande ämnen som kommer från skogen.

Förnybar kraft

När den svenska skogen växer äter den atmosfärens koldioxid vilket förbättrar klimatet. Under tiden kan vi vara i den och njuta av dess magiska kraft, lugn och storhet. När den växt klart, efter 60-120 år, kan den användas till klimatsmarta och återvinningsbara produkter.

Eftersom skogen ständigt växer tar dess förnybara kraft aldrig slut, så länge skogen sköts och vårdas på rätt sätt. Sedan länge planterar Sveriges skogsägare minst två nya plantor för varje träd som avverkas. 70 procent av Sverige består av skog och vi har idag dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan.

The renewable energy of the forest

Today, all Swedish forest owners plant two plants for each tree being cut off. We have twice as much forest today as 100 years ago and 70 percent of Sweden consists of forests.

In the forest many exciting solutions are growing a more sustainable Sweden and a climate-savvy world. Because the forest grows its renewable power never end as long as the forest is handled and cared for properly.

Mer om Svenska skogen

Svenska Skogen är ett initiativ för att sprida kunskap om skogen.

För samtidigt som allt fler lever längre ifrån skogen i sin vardag, så blir den allt viktigare för att skapa ett hållbart samhälle. Vi vill berätta och visa på vilken nytta och betydelse skogen har för vårt land och för oss som bor här. Skogen sitter ju faktiskt på många av lösningarna till en klimatsmartare värld. Hur då kanske du undrar? Det vill vi berätta mer om.

About and more about the Swedish forest

Svenska Skogen is an initiative from a number of Swedish forest owners in order to give voice to the forest in modern Sweden. Because while more and more people live farther from the forest in their daily lives, it becomes increasingly important for creating a sustainable society. We want to tell and explain the benefits and importance of the forest for our country and for us who live here with the Swedish Forest initiative.

Vill du veta mer om skogen?

Här har vi samlat länkar för dig som vill fördjupa dig ytterligare om den svenska skogen.

Do you want to know more about the forest?

Here we have gathered several links for those who want to immerse yourself in the Swedish forest.

Våra kampanjer

Kampanj: Här växer framtiden.
För att sprida kunskap om svenska skogen och vad man kan göra med den, släpptes i oktober 2017 bland annat en film med temat "Svenska Skogen – här växer framtiden".

Our campaigns

Earlier campaign: There is something bigger.
The Swedish Skogen initiative is now being launched to increase interest and knowledge about the Swedish forest. An initiative that will give the forest a voice in modern Sweden.

Våra kampanjer

Tidigare kampanj: Visste du att?
Som en fortsättning på vårens lanseringskampanj ”Det finns något större” fortsätter vi under sommaren att berätta om den svenska skogens storhet och förnybarhet.

Our campaigns

Earlier campaign: There is something bigger.
The Swedish Skogen initiative is now being launched to increase interest and knowledge about the Swedish forest. An initiative that will give the forest a voice in modern Sweden.

Våra kampanjer

Tidigare kampanj: Det finns något större.
Nu lanseras initiativet Svenska Skogen för att öka intresset och kunskaperna om den svenska skogen. Ett initiativ som ska ge skogen en röst i det moderna Sverige.

Our campaigns

Earlier campaign: There is something bigger.
The Swedish Skogen initiative is now being launched to increase interest and knowledge about the Swedish forest. An initiative that will give the forest a voice in modern Sweden.

Fråga en forskare

Har du en fråga om skogen du inte fått svar på? Fråga en forskare här!

Dina frågor går direkt till rätt expert bland de 80 forskarna på Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. De kan det mesta om skogen och hjälper dig gärna.

Ask a scientist

Do you have a question about the forest that you haven't got answered? Ask a scientist here!

Your questions go straight to the right expert among the 80 scientists at Skogforsk, the Swedish Forestry Research Institute. They are mostly about the forest and are happy to help you.

Kontakt

Bakom initiativet Svenska Skogen står LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik Skog och Sveaskog , tillsammans med många andra skogsföretag och skogsägare som jobbar aktivt med skogen och dess produkter i vardagen.

Har du några frågor om initiativet Svenska Skogen kan du kontakta asa.bihl@skogskom.se eller cecilia.boman@skogskom.se så hjälper vi dig, eller förmedlar din fråga till rätt person, så att du kan få bästa möjliga svar på dina funderingar.

Behind the initiative Svenska Forest stands LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik Skog and Sveaskog , together with many other forest companies and forest owners, are actively working with the forest and its products in everyday life.

If you have any questions about the initiative Svenska Skogen, please contact asa.bihl@skogskom.se or cecilia.boman@skogskom.se and we will assist you or convey your question to the right person so that you can get the best answers to your thoughts.