Om Svenska Skogen

Svenska Skogen är ett initiativ för att ge en röst åt skogen i det moderna Sverige. För samtidigt som allt fler lever längre ifrån skogen i sin vardag, så blir den allt viktigare för att skapa ett hållbart samhälle. Vi vill berätta och visa på vilken nytta och betydelse skogen har för vårt land och för oss som bor här. Vi sitter ju faktiskt på många av lösningarna till en klimatsmartare värld. Hur då kanske du undrar? Det vill vi berätta mer om.

Nyheter

Skogsbild

Kampanj: Det finns något större.

Nu lanseras initiativet Svenska Skogen som ett led i att höja kunskapen och intresset för den svenska skogen som framtidsresurs. Ett initiativ som ska ge skogen en tydlig röst i det moderna Sverige.

Undersökningar visar att kunskaperna om den svenska skogen hos allmänheten är låg. Man tänker ytterst lite, om än alls på den svenska skogen. Detta är en effekt av att vi bor allt längre ifrån den och skogen och dess möjligheter har hamnat i skymundan.

Läs eller ladda ned pressmeddelandet här (PDF)
Se kampanjen här (PDF)
Ladda ned pressbilder här

Skogens möjligheter

Våra svenska skogar är enorma. Idag har vi dubbelt så många träd som för 100 år sedan. Ändå bor de flesta av oss allt längre ifrån den, och vet allt mindre om den. Samtidigt växer sig skogen allt viktigare för dig och framtiden än någonsin förr.

För i skogen växer spännande möjligheter och lösningar till ett hållbarare Sverige och en klimatsmartare värld. Vi kan tillverka mer smarta produkter av skog än någonsin förr. Visste du till exempel att man kan göra kläder och miljövänliga plaster av skog? Eller cykelhjälmar? Eller mat? Eller bilbränsle? En del av det här är fortfarande i sin linda men den skogliga innovationsutvecklingen går snabbt och stabilt framåt.

Och tack vare att skogen ständigt förnyas och växer så det knakar, kan vi bidra och göra skillnad till ett mer hållbart kretslopp. För skogens förnybara kraft tar aldrig slut, så länge den sköts och vårdas på rätt sätt.

Därför vill Svenska Skogen få fler att upptäcka skogens många möjligheter, och bidra till att vi tar till vara på vår gröna innovationskälla som täcker 70% av Sveriges yta.

Visste du att…

Nästa gång du ser en stubbe eller till och med sitter på en – då vet du att ett nytt miljövänligt bord, en penna, bok, bildskärmar eller ett klimatsmart hus är på väg till dig.

…vi har dubbelt så mycket skog som för 100 år sen?

Den svenska skogen nyplanteras och vårdas hela tiden. Till exempel så planteras minst två nya träd för varje som avverkas. Så Sveriges skogar är dubbelt så rika på virke som för 100 år sedan.

…skogen är framtidens mode?

Av skogen kan man tillverka både hållbara kläder och tyger - ett nytt smart skogsmaterial.

…du kan tanka bilen med träd?

Det går att köra bil på tallolja, som är en restprodukt vid pappersmassatillverkning.

…70% av Sveriges yta består av skog?

Det blir ungefär 40 miljoner fotbollsplaner.

…din mobil och din dator en dag kan vara gjorda av skog?

Just nu utvecklas tekniken för att göra tunna böjbara bildskärmar av skogsmaterialet nanofilm, så att framtidens datorer blir ännu miljövänligare.

…skogen kan rädda liv?

Nanocellulosaskum är ett nytt svenskt superstarkt material som knappt väger någonting och som kan användas som stötdämpare i hjälmar.

Frågor om skogen

Har du frågor om skogen? Fråga en forskare här.

Dina frågor går direkt till rätt expert bland de 80 forskarna på Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. De kan otroligt mycket om skogen och hjälper dig gärna!

Kontakt

Bakom initiativet Svenska Skogen står LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik Skog och Sveaskog, tillsammans med många andra skogsföretag och skogsägare som jobbar aktivt med skogen och dess produkter i vardagen.

Har du några frågor om initiativet Svenska Skogen kan du kontakta asa.bihl@skogskom.se eller cecilia.boman@skogskom.se så hjälper vi dig direkt, eller förmedlar din fråga till rätt person, så att du kan få bästa möjliga svar på dina funderingar.